Ledersparring, inkl. personprofilanalyse

Ved hjælp af DISC-metoden hjælper jeg ledere med at forstå deres adfærdspræferencer, styrker og udviklingsområder. Jeg tilbyder profilanalyser med 1 times personlig tilbagemelding. Men jeg tilbyder også skræddersyede lederudviklingsforløb inkl. personprofilanalyse. Her stiller vi skarpt på dine styrker, ledelseskompetencer og beslutningstagning.

Mit mål er at hjælpe ledere med at forbedre deres personlige lederstil, opnå følgeskab og styrke kompetencerne inden for strategisk ledelse mhp. at kunne lede i flere retninger.

At prioritere lederudvikling, er en af de udgifter, hvor man rent faktisk får mere end man betaler.

De bedste ledere investerer i egen udvikling. For når lederen har et stærkt fundament at stå på og handle ud fra – så er der ikke nødvendigvis koldt på toppen! 

Igennem et ledersparringsforløb, vil jeg hjælpe dig med at stille skarpt på dig selv som leder. Sammen stiller vi skarpt på din naturlige og ønskede lederstil og arbejder aktivt med at udvikle den, så medarbejderne vil opleve dig troværdig og stærk.  

Vi arbejder også med strategiske ledelse, organisationsforståelse og personaleledelse, hvor vi dykker ned i aktuelle sager og lærer af dine tidligere indsatser.  

Jeg har udviklet en model, som under forløbet vil være dit vigtigste værktøj til at udvikle dig som leder og derved også udvikle dine medarbejdere.  

5M-modellen fungerer som værktøj til at skabe arbejdslyst og flere ressourcer.

De 5 elementer består af: 

  • Motivation
  • Meningsskabelse
  • Muligheder
  • Mål 
  • Medmennesker 


Det får du ud af det

Du bliver bevidst om din egen lederstil og vil fremstå som en stærk og autentisk leder, som hviler i sig selv og er i stand til at vise retning og samtidig er taktisk og strategisk i processerne. 

Du vil stå skarpt med indarbejdede værktøjer til at skabe arbejdslyst og motivation for den enkelte medarbejder samtidig med, at du er skarp på udvikling af teamsamarbejde, i et arbejdsmiljø som fastholder medarbejderne og øger muligheden for rekruttering af gode kandidater.    

Vil du høre mere kan du kontakte mig på kontakt@stil-skarpt.dk


Mere for ledere