Workshop for lægesekretærerne

Et veldrevet sundhedsvæsen er afhængigt af stærke sundhedsadministrative kræfter. Selvom digitaliseringen har ændret lægesekretærens fagidentitet radikalt, er det bestemt ikke uden muligheder for faggruppen selv – eller for organisationen som helhed. Vi skal bare få øje på det…

Med en workshop for lægesekretærer og andet administrativt personale, tager jeg afsæt i seneste forskning fra min masterafhandling og egen erfaring fra 21 år i faget, både som lægesekretær og som ledende lægesekretær.

Jeg stiller skarpt på lægesekretæren og de sundhedsadministrative medarbejdere, som nøglespilleren i patientforløbene og dette i en kombination af praksiserfaring og teori.

Jeg stiller skarpt på muligheder og barrierer – og sætter fokus på fagligheden. Når vi udvikler fagligheden, udvikler vi faget og det skaber arbejdslyst samt motivation til mere udvikling.

Deltagerne bliver præsenteret for konkrete eksempler på nye og spændende opgaver samt mulige roller i den digitaliserede organisation, som lægesekretærerne og de sundhedsadministrative medarbejdere selv kan byde ind på.

Men vigtigst er, hvordan lægesekretæren og de sundhedsadministrative medarbejdere, selv kan byde ind og tage ansvar, så de bliver bedste ambassadører for faget og være rollemodeller for nuværende og kommende kollegaer.

Emner til en workshop for lægesekretærer og andet administrativt personale, kunne være:

  • Faglig udvikling
  • Teamsamarbejde
  • Arbejdspladskultur
  • Arbejdslyst og arbejdsglæde
  • Motivation
  • Forandringsarbejde

Workshops planlægges og afvikles i samarbejde med kunden, så konceptet justeres og tilpasses til kundens præcise behov, mål og ønsker. Mange arbejdspladser, ledere og medarbejdere holder rigtig mange workshops, og ofte har de ikke tid til at planlægge workshoppen lige så godt og grundigt som de gerne ville.

Her kan jeg hjælpe, både med facilitering, men også med det eksterne blik, som kan være nøglen til det fortrolige, motiverende og inspirerende rum.

Vi kan tage et eller flere designmøder, fysisk eller på Teams, hvor vi gennemgår dine rammer for workshoppen og kommer med  input til hvad der fungerer rigtig godt, hvor der med fordel kan laves justeringer og hvad der kan give mere plads til deltagerne.

Det behøver ikke at tage lang tid. Ofte tager designmøderne kun et par timer, og resultatet er at i får et langt bedre design for jeres workshop.

Som facilitator stiller jeg skarpt på den enkelte kunde, kulturen og teamet, for derved at levere en helt fantastisk workshop, med et sammenhængende flow, med optimal involvering og udfordring af deltagerne, så de skaber det bedst mulige resultat.

Skal vi sammen skabe en workshop for lægesekretærer og andet administrativt personale,  hvor deltagerne interagerer, er engagerede og sammen skaber et optimalt resultat, som alle forstår, bakker op bagefter tager ejerskab for, kan du udfylde kontaktformularen her på siden – og jeg vil vende tilbage inden for et par dage.

Bliv ringet op for en uforpligtende samtale